Apostila în Timişoara

Apostila în Timişoara, conform Conventiei de la Haga. Apostile pe acte originale, copii legalizate şi traduceri.

Firma Politrad, în calitate de persoană jurdică autorizată, facilitează obținerea apostilei pe documentele originale româneşti, pe copiile legalizate şi pe traducerile legalizate la notarii din judeţul Timiş.

De asemenea, efectuăm demersurile necesare pentruobţinerea vizei de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED) care a devenit obligatorie dacă se doreşte apostilarea actelor de studii superioare (diplome licenţă, foi matricole, suplimente la diplomă, programe analitice, diplome master) obţinute în România. Pentru tările care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga, intermediem obţinerea vizei de la Ministerul Afacerilor Externe.


CE ESTE APOSTILA, CARE ESTE SCOPUL EI?

Apostila este o ştampilă pătrată aplicată pe documente oficiale în scopul recunoaşterii acestora în ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

Prin semnarea acestei convenţii, România a acceptat suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine necesare în România şi a actelor româneşti necesare în străinătate, supralegalizare care altfel ar fi trebuit obţinută prin demersuri la Ministerul de Externe şi Ministerul de Justiţie precum şi la ambasada sau consulatul ţării în care se dorea recunoaşterea documentelor.


CE TIPURI DE DOCUMENTE SE APOSTILEAZĂ?

Printre documentele pe care trebuie aplicata Apostila înainte de a fi recunoscute internaţional (în ţările semnatare ale Convenţiei) se numără:

 • certificate de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de deces, adeverinţe de componenţă a familiei, adeverinţe de celibat, caziere, etc). în original (emise după 1998) în copie legalizată sau în traducere legalizată (indiferent de data emiterii actului original)
 • acte de studii şi calificare profesională (diplome, foi matricole, programe analitice) în original, în copie legalizată sau în traducere legalizată
 • acte avocaţiale şi notariale (procuri, declaraţii, acte de vânzare-cumpărare, sentinţe civile şi penale, etc). în original sau în traducere legalizată
 • acte ale societăţilor comerciale (certificate de înregistrare, acte constitutive, acte adiţionale, decizii ale asociaţilor, caziere fiscale, etc). în original, în copie legalizată sau în traducere legalizată.

CARE ESTE DIFERENŢA DINTRE APOSTILĂ ŞI SUPRALEGALIZARE?

Apostila (sau apostilarea) şi supralegalizarea sunt proceduri impuse de legislaţia unor state pentru recunoaşterea documentelor eliberate în străinătate. Ambele proceduri reprezintă o confirmare, prin ştampila unei anumite autorităţi, a autenticităţii ştampilelor şi semnăturilor precedente aplicate pe documentele eliberate într-un anumit stat şi care urmează a fi utilizate în altă ţară.

Supralegalizarea (sau legalizarea consulară) este procedura prin care un stat confirmă veridicitatea documentelor emise pe teritoriul său. Această supralegalizare este cerută de anumite ţări care nu au încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale privind simplificarea sau abolirea completă a supralegalizării. Supralegalizarea implică proceduri multiple de autentificare a actului şi a semnăturilor aplicate pe acestea, astfel încât în ultimă instanţă pe document se va aplica, de regulă, fie ştampila ambasadei sau consulatului statului de destinaţie, fie a ministerului de externe al acestui stat.

Apostila, la rândul său, este o procedură simplificată de supralegalizare a anumitor acte, fiind aplicată doar de către statele care sunt semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961. Convenţia mai este cunoscută sub numele de "Convenţia de la Haga din 1961". Ştampila specială numită "Apostilă" se aplică pe document doar o singură dată de către autoritatea statului de origine a acestuia, astfel încât autorităţile statului pe teritoriul căruia urmează a fi utilizat documentul îl vor recunoaşte fără supralegalizare sau alte formalităţi.

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare legate de serviciile de apostilare acte vă rugăm să ne contactaţi telefonic, prin e-mail sau să consultaţi secţiunea FAQ (Frequently Asked Questions) unde puteţi găsi o listă de răspunsuri la cele mai frecvente întrebări legate de serviciile pe care le oferim.

TĂRILE SEMNATARE ALE CONVENŢIEI DE LA HAGA:

 • Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan
 • Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia - Herţegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria
 • China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Croaţia, Cipru, Cehia
 • Dominica (Republica Dominicană)
 • Ecuador, Estonia, Elveţia, El Salvador
 • Fiji, Finlanda, Franţa
 • Germania, Gibraltar, Grecia, Grenada, Guadaloupe, Guam, Guernsey
 • Honduras
 • India, Irlanda, Israel, Italia
 • Japonia
 • Kazahstan
 • Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg
 • Macedonia (F.R.I. Macedonia), Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic, Moldova (Republica Moldova). Monaco, Muntenegru
 • Namibia, Norvegia. Niue, Noua Zeelandă
 • Olanda
 • Panama, Polonia, Portugalia
 • România, Rusia
 • Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam. Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia
 • Tonga, Trinidad şi Tobago, Turcia
 • Ucraina, Ungaria
 • Venezuela

SUNT NĂSCUT SAU CĂSĂTORIT ÎNTR-O LOCALITATE DIN AFARA JUDEŢULUI TIMIŞ. SE POATE APLICA APOSTILA PE CERTIFICATUL ORIGINAL LA TIMIŞOARA?

Da! Putem intermedia apostilarea documentelor de stare civilă, chiar dacă sunt emise în alte judeţe, condiţia fiind ca titularul documentului sau documentelor să aibă domiciliul stabil în judeţul Timiş. Certificatele de naştere şi certificatele de căsătorie trebuie să fie model internaţional, eliberate după anul 1998.


corner
corner